A+ A A-

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die er besteed wordt aan de samenstelling van CadeaukaartIdee.nl is het mogelijk dat de informatie die op CadeaukaartIdee.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van CadeaukaartIdee.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of CadeaukaartIdee.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op CadeaukaartIdee.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van CadeaukaartIdee.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om CadeaukaartIdee.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van CadeaukaartIdee.nl verkregen is.

De informatie op CadeaukaartIdee.nl wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

CadeaukaartIdee.nl verkoopt uitsluitend advertentieruimte. Wanneer u ingaat op een advertentie zoals die op de CadeaukaartIdee.nl website worden getoond, wordt u geen klant van CadeaukaartIdee.nl, maar van de aanbieder van de betreffende website waarnaar u bent doorgelinkt. De volledige transactie zal geschieden buiten CadeaukaartIdee.nl om.

CadeaukaartIdee.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via CadeaukaartIdee.nl verkregen informatie.

Op de site van CadeaukaartIdee.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. CadeaukaartIdee.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bij het bezoek van CadeaukaartIdee.nl kunnen derden aan hun advertenties gelieerde cookies op uw computer- en of randapparatuur plaatsen of de eerder geplaatste cookies lezen, of webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen. De meeste internet browsers bieden mogelijkheden om cookies te beheren. Zie ook het cookie beleid.

CadeaukaartIdee.nl Inspiratie

Cadeau inspiratie?! Cadeaukaartidee.nl is dé online webwinkel voor originele cadeaukaarten, giftcards en heel veel cadeaubonnen.
Selecteer uw favoriete cadeaubon op merk voor hem of haar, snel nodig: last minute, op interesse gebied of gelegenheid! Een cadeaukaart, ook wel giftcard is een cadeaubon op pasje formaat. Kijk voor verschillende kadobon waardes, feestelijke cadeauverpakking, personaliseren en saldo checken bij de betreffende cadeaukaart. Laat de cadeaubon bij de ontvanger bezorgen of geef hem zelf direct!